ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Elektron kitabxana  

 


Ağ dəvə, 1985.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi prosesin problemləri, 2003.

Baladadaşın ilk məhəbbəti, 2000.

Balaca qırmızı çiçək və Gilas qız, 2010.

Bir görüşün tarixçəsi, 1977.

Bu dünyada qatarlar gedər, 1974.

Ömrün anları, 2009.

Ədəbi düşüncələr, 2002.

Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri, 1999.

Gümüşü, narıncı, məxməri, 1973.

Günay, Humay, bir dənə günəbaxan və qırt toyuğun cücələri, 2009.

Xoruzbanı gedirəm, 1973.

"Kitabi Dədə Qorqud" aliliyi, 1999.

Klassik aşıq poeziyasında "Dünya" obrazı, 1996.

Küləyin, çinarın və qaranquş balasının nağılı, 2009.

Mahmud və Məryəm, 1983.

Mahmud və Məryəm. Kərkük – 2007

Mənə niyə gülürlər?, 2009.

Min gecədən biri, 1966.

Nədir ömrün mənası. 2013.

Ölüm hökmü, 1989.

Özümüz və sözümüz (Vilayət Quliyevlə birlikdə), 1993.

Pyeslər, 2012.

Seçilmiş əsərləri, 2005.

Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 2-ci cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 3-cü cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 4-cu cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 5-ci cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 6-cı cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 7-ci cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 8-ci cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 9-cu cild. 2005

Seçilmiş əsərləri. 10-cu cild. 2005

SOS, 1969.

Şəxsiyyət və istədad, 2000.

Tənqid və ədəbiyyatımızın problemləri, 1981.Xarici dillərdə

Mahmud und Marjam, 1998. (alman dilində)

Das weisse Kamel, 1992. (alman dilində)

Mahmut ve Meryem, 1994. (türk dilində)

Şuşaya sis şöktü, 2000. (türk dilində)

Edebi düşünceler, 2003. (türk dilində)

Sarı gelin, 2003. (türk dilində)

Ak deve, 1999. (türk dilində)

Ölüm hükmü, 2007. (türk dilində)

My favourite madman and other plays, 2012. (ingilis dilində)

Время и слово, 2009. (rus dilində)

Махмуд и Мариам. 1985 (rus dilində)

Поле притяжения критика: проблемы и суждения. 1987 (rus dilində)

Смертный приговор. 2003 (rus dilində)

Пьесы. 2007 (rus dilində)

Пьесы (rus dilində)

Рассказы. 2010 (rus dilində)

“SOS”

[pоvest] Elçin; rеd. R.Hаcıyеvа; rəs. F.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1969. - 95 s.