Tamamilə kitab

 

1. Günay Əfəndiyeva. Bu kitab haqqında bir neçə söz

2. Fikret Qoca. İlyas Əfəndiyevin unudulmaz xatirəsinə

3. Əhməd Cəmil. Əzizlərim Nüşabə və Elçinə

4. Elçin. Otuz altı ildən sonra

5. Mədinə Gülgün. Xəlil qızı Rübabə

6. Qabil. Zarafatyana

7. M.Əziz. Əncir ağacı

8. Nəriman Həsənzadə. Meşə yolunda

9. Fikrət Qoca. Qafiyə axtarıram

10. Fikrət Qoca. Altmış yaşın mübarək

11. Fikrət Qoca. Bayramımız qaldı

12. Anar. Elçinə (zarafatyana)

13. Anar. Elçinə

14. Elçinin 1996-cı ildə Araz Dadaşzadə haqqında yazdığı «Ölümünə inandığım adam» adlı essedən

15. Elçin, Anar. Bu bir nameyi-məhrəmanədir və bəradərimiz Araz Dadaşzadəyə qəlbi-nisgili-guşədən bir təranədir

16. Aydın Hatipoğlu (Türkiyə). Sessizce

17. İlyas Taptıq. Elçinin telegörüşündə

18. Yusif Həsənbəy. Mübarək

19. Eyvaz Borçalı. Elçinə

20. Məmməd Aslan. Şeirlə nəfəs-nəfəsə

21. Məmməd Aslan. Axın

22. Məmməd Aslan. Yaşaya bilmədimsə

23. Ramiz Rövşən. Sözlər

24. Tuncer Cücenoğlu (Türkiyə). Elçinə

25. Çingiz Əlioğlu. «İlyas dayı» poemasından bir parça

26. Çingiz Əlioğlu. Portret cizgiləri

27. Çingiz Əlioğlu. Abşeronla vidalaşma

28. Vaqif Bayatlı Odər. Kitabları oxumaqçün yox, doğmalıqdan sevinmələrini görmək üçün alıram

29. Vaqif Bəhmənli. Adam

30. Vaqif Bəhmənli. Elçin (Dostluq şarjı)

31. Muxtar Şaxanov (Qazaxıstan). «Kayırxanın unudulmuş ideyası» poemasından fraqment (tərcümə edən Əkrəm Qaflanoğlu)

32. Фархад Бадалбейли. Эльчину

33. Фархад Бадалбейли. Дорогому Эльчину


34. Фархад Бадалбейли. Мысли о человеке на защите диссертации, посвященной творчеству Эльчина

35. Фархад Бадалбейли. Эльчину (на свадьбу Айсу)

36. Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu. Böyük ürək və qələm sahibi Elçinə

37. Ramiz Məmmədzadə. Elçin portreti

38. Ramiz Heydər. Ürəyimin arzusu

39. Zahid Xəlil. Nəsrin Elçin zirvəsi

40. Əhəd Muxtar. Elçin. (Dostluq şarjı)

41. Ənvər Əhməd. Qarşıda zirvələr durur

42. Musa Ələkbərli. İşıq ömrü

43. Oqtay Rza. Elçin

44. Ağacəfər Həsənli. Ümid ağacı

45. Məmməd Kazım. Əbədi saxlanc

46. Adil Mirseyid. Paris məktubları

47. Hikmət Mahmud. Canlı kitabsan

48. Hikmət Mahmud. Hörmətli Elçin müəllimə

49. Akif Əhmədgil. Elçinə ehtiramla

50. Səlim Babullaoğlu. Xalq yazıçısı Elçinə

51. Elxan Zal. Mahmud və Məryəm

52. Sərvaz Hüseynoğlu. Doğmalıq

53 Nəriman Qasımoğlu. Biri məndən keçir o sətirlərin

54. Fəxri Müslüm. Elçinə

55. Əjdər Qiyaslı. Parlasın səmada tale ulduzun

56. Əjdər Qiyaslı. Novruz təbriki

57. Əjdər Qiyaslı. Elçin müəllim üçün

58. Tofiq Nurəli. Şuşaya duman gəldi

59. Tofiq Nurəli. Hörmətli Elçin müəllim üçün

60. İftixar. İşıqlı Elçin yolu

61. Əkrəm Qaflanoğlu. Söz axtarıram

62. Cavanşir Babaxanlı. Xalq yazıçımız Elçinə

63. Xalidə. Qorxu

64. İxtiyar Rza (Özbəkistan). Fikirlər, düşüncələr dünyasında (Tərcümə edəni Ramiz Əsgər)

65. İxtiyar Rza (Özbəkistan). Çəkmək istərdim (Tərcümə edəni Ramiz Əsgər)

66. Elçin haqqında