ELÇİN


 

LAYİHƏNİN İŞTİRAKÇİLARI

 

Layihənin rəhbəri:

Tariyel Məmmədov
"Musiqi dünyası" jurnalının baş redaktoru və naşir
Sənətşünaslıq doktoru, professor, Əməkdar İncəsənət Xadimi

Məsləhətçi:

Günay Əfəndiyeva

Təşkilatlar

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
2. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı
3.Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
4. Azərbaycan Dövlət Kino-Foto Sənədləri Arxivi
5. C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
6. Azərbaycan Milli Kitabxanası
7. Azərbaycan Dövlət Film Fondu

Yaradıcı qrup:

Məsul redaktor:
Vidadi Qafarov
Teatrşünas, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Redaktor:
Elçin Cəfərov
Teatrşünas "Musiqi Dünyası"

Elektron nəşrlər mərkəzinin mütəxəssisləri:

Art-direktor:       Alina Cahangirova
Sayt menecer:    İrina Tişakova
Proqramçı:          Dmitry Podzvezdov
Foto-video işləri:Sergey Tişakov