ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında çıxışlar  

 

 

Görkəmli şəxsiyyətlər Elçin haqqinda

"Ədəbi düşüncələr"

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 296 s. Kitabın içindəkilər: “Ədəbi düşüncələr” necə yarandı?; Ədəbi düşüncələr; “Ədəbi düşüncələr”də haqqında bəhs olunan yazıçılar, şəxsiyyətlər, bəzi konkret əsərlər; Nəşriyyatdan.