ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında elmi əsərlər  

 

 

Elmira Əlizadə. Elçinin yaradıcılıq təkamülü

İvtixar Fəhrat oğlu Piriyev. Müstəqilik dövrü teatrımızın inkişafında Elçin dramaturgiyasının mövqeyi

Qəzənfər Paşayev. Elçin haqqında düşüncələrim

 

 

"Seçilmiş əsərləri"

Elçin; ön söz. müəl. V.Bəhmənli.- Təkrar nəşr.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- C.2.- 424 s.