ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında elmi əsərlər  

 

 

Elmira Əlizadə. Elçinin yaradıcılıq təkamülü

İvtixar Fəhrat oğlu Piriyev. Müstəqilik dövrü teatrımızın inkişafında Elçin dramaturgiyasının mövqeyi

Qəzənfər Paşayev. Elçin haqqında düşüncələrim

 

 

"Ədəbi düşüncələr"

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 296 s. Kitabın içindəkilər: “Ədəbi düşüncələr” necə yarandı?; Ədəbi düşüncələr; “Ədəbi düşüncələr”də haqqında bəhs olunan yazıçılar, şəxsiyyətlər, bəzi konkret əsərlər; Nəşriyyatdan.