Giriş bölməsi

Elçin. Həyat və fəaliyyətinin bəzi tarixləri

Эльчин. Этапы жизненного пути, наиболее значительные вехи

About Elchin

E.İ.Əfəndiyevin «Istiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqinda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Soy-kök, uşaqliq, ilk gənclik və tələbəlik dövrü

Ailə

Ümummilli liderlə

Ədəbiyyat aləmi, incəsənət, dostlar

Ictimai-siyasi həyat

Mikrofonlar

Kitablar, filmlər, tamaşalar…