BGR bgr7 Elchin
ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

  

 

 

 

 

Televiziya verilişləri

 

Elçinin "Dəlixanadan dəli qaçıb" pyesinin Ankarada tamaşaya qoyulması haqqında süjet. AzTV, 1998-ci il.

Video fraqmentlər

"Həmsöhbət" televiziya verilişi. SPACE Televiziyası, 1999-cu il

Video fraqmentlər

"Fərqlilər" televiziya verilişi. SPACE televiziyası, 2000-ci il.

Video fraqmentlər

"Sözün sehri" televiziya verilişi. AzTV, 16 may 2003-cü il.

Video fraqmentlər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Elçinə "İstiqlal ordeni" təqdim etməsi haqqında süjet, 13 may 2005-ci il.

Video fraqmentlər

Beynəlxalq İstanbul Məkan Teatr Festivalı. "Qatil" tamaşasından görüntülər, 5-16 avqust 2006-cı il.

Video fraqmentlər

"Avtoqraf" televiziya verilişi. AzTV, 2007-ci il.

Video fraqmentlər

Üns Yaradıcılıq Səhnəsində Elçinin "Şekspir" əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın məşqindən reportaj. "Mədəniyyət saatı" televiziya verilişi. SPACE televiziyası, 2007-ci il.

Video fraqmentlər

"Şəxsən Siz" televiziya verilişi. AzTV, 2007-ci il.

Video fraqmentlər

"Zamanla üz-üzə" televizya verilişi. AzTV, 2008-ci il.

Video fraqmentlər

"Zirvə yollarında" televiziya verilişi. AzTV, 2008-ci il.

Video fraqmentlər

Fuar dünyası, Zirvədəkilər-2008 ödül törəni, Elçinin "Türk dünyası və türk mədəniyyətinə ximətinə görə" mükafatı ilə təltif edilməsi haqqında süjet. STV, 19 iyun 2009-cu il.

Video fraqmentlər

İctimai Televiziyada görüş, 25 may 2009-cu il.

Video fraqmentlər

Elçinin Həsən Turbova həsr olunmuş "Əvəzolunmazlar" ("Şöhrətindən güclü aktyor") televiziya verilişində çıxışı, İTV 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin Türkiyənin Fatih Universitetində ödül törəninə və Yedditəpə İstanbul Universitetinin fəxri doktoru adı ilə təltif olunmasına həsr olunmuş süjet. STV, 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin Siyavuş Aslana həsr olunmuş "Zirvədəklilər" ("Komizmin dramatizmi") televiziya verilişində çıxışı, İTV.

Video fraqmentlər

Elçinin Türkiyənin Fatih Universitetində ödül törəninə və Yedditəpə İstanbul Universitetinin fəxri doktoru adı ilə təltif olunmasına həsr olunmuş süjet. STV, 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Türkiyənin Fatih Universitetində Elçinin ödül törəninə həsr olunmuş süjet. STV, 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin 60 illiyi münasibəti ilə Türkiyədə hazırlanmış film-süjet. 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin "Mənim sevimli dəlim" əsəri əsasında Londonun "Tristan Bates" teatrında hazırlanmış tamaşa haqqında süjet.
İTV, 2013-cü il.

Video fraqmentlər

"Zirvə yolunun xoşbəxt adamı" televiziya verilişi. Mədəniyyət kanalı, 2013-cü il

Video fraqmentlər

"Tanımadığımız tanışlar" televiziya verilişi. ATV, 2013-cü il

Video fraqmentlər

"Elçin – yaşayıram el üçün" (Elçinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş televiziya verilişi). İTV, 2013-cü il.

Video fraqmentlər

"Mahmud və Məryəm" bədii filminə həsr olunmuş süjetlər


Video fraqmentlər

 

 

 

 

 

 

 

 

"Baladadaşın ilk məhhəbəti" (Son otuz iki ilin hekayələri)

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2000.- 480 s. Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı.