ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Sonoteka  

 

Sənət söhbətləri. Radioveriliş. "Güc reallıqdadır. Xalq Yazıçısı Elçinin yaradıcılığı haqqında düşüncələr" Müəllif - Kamil Əfzəloğlu Səs operatoru – Esmira Həsənova

Elçin Əfəndiyevin BMT-də çıxışı. 9 may 2012-ci il

Elçinin Həsən Turabova həsr olunmuş "Əvəzolunmazlar" ("Şöhrətindən güclü aktyor") televiziya verilişində çıxışı. İTV.

Elçinin "Sənət yollarında" televiziya verilişində çıxışı, AZTV, 2011-ci il.

Elçinin Siyavuş Aslana həsr olunmuş "Zirvədəklilər" ("Komizmin dramatizmi") televiziya verilişində çıxışı, İTV.

Elçinin İlyas Əfəndiyev haqqında xatirələri

"Əsərlər–dialoqlar "
Elçinin 2 cildlik "Seçilmiş əsərləri"nə həsr olunmuş televiziya verilişi
Aparıcı: Aydın Məmmədov
İştiakçılar: Vilayət Quliyev, Nüsrət Kəsəmənli, Kamal Abdulla, Elçin

 

 

"Baladadaşın ilk məhhəbəti" (Son otuz iki ilin hekayələri)

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2000.- 480 s. Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı.