BGR bgr7 Elchin
ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

  

 

 

 

 

Rəsmi görüş və tədbirlər

 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində görüş, 1991-ci il.

Video fraqmentlər

İsveçdə görüş.

Video fraqmentlər

İraqda Füzuli festivalı. 1994, AzTV.

Video fraqmentlər

Danimarkada Dünya Sammiti, 1995-ci il.

Video fraqmentlər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Elçinə "İstiqlal ordeni" təqdim etməsi, 13 may 2005-ci il.

Video fraqmentlər

Yunesko-da Azərbaycan günü, 17 noyabr 2008-ci il.

Video fraqmentlər

İstanbul Kultur Universiteti.
Pr. Dokt. Elçin Əfəndiyevin universitetin Fəxri doktoru titulu ilə təltif olunması mərasimi, 13 yanvar 2011-ci il.

Video fraqmentlər

Elçin Əfəndiyevin BMT-də çıxışı, 9 may 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Türkiyənin Fatih Universitetində Elçinin ödül törəninə həsr olunmuş tədbir, 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin Türkiyənin Yedditəpə İstanbul Universitetinin fəxri doktoru adı ilə təltif olunmasına həsr olunmuş tədbir, 2012-ci il.

Video fraqmentlər

İslam Ölkələri Başçılarının Novruz Sammiti. Aşqabad, 20-21 mart 2013-cü il.

Video fraqmentlər

Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyində müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbir, 28 may 2013-cü il.

Video fraqmentlər

 

 

"Baladadaşın ilk məhhəbəti" (Son otuz iki ilin hekayələri)

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2000.- 480 s. Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı.