BGR bgr7 Elchin
ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

  

 

 

 

 

Çıxış və müsahibələr

 

Elçin. B.Vəziroğlu ilə söhbət. AZTV. 1989.

Video fraqmentlər

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində görüş. 1991-ci il.

Video fraqmentlər

"Həmsöhbət" televiziya verilişi, SPACE Televiziyası, 1999-cu il.

Video fraqmentlər

"Fərqlilər" televiziya verilişi, Space televiziyası, 2000-ci il.

Video fraqmentlər

"Sözün sehri" televiziya verilişi, AzTV, 16 may 2003-cü il.

Video fraqmentlər

"Şəxsən Siz" televiziya verilişi, AzTV, 2007-ci il.

Video fraqmentlər

"Avtoqraf" televiziya verilişi. AzTV. 2007-ci il.

Video fraqmentlər

"Zamanla üz-üzə" televizya verilişi. AzTV. 2008-ci il.

Video fraqmentlər

"Zirvə yollarında" televiziya verilişi. AzTV. 2008-ci il.

Video fraqmentlər

İctimai Televiziyada görüş. 25.12.2009-cu il.

Video fraqmentlər

Elçin Əfəndiyevin BMT-də çıxışı. 9 may 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin Həsən Turbova həsr olunmuş "Əvəzolunmazlar" ("Şöhrətindən güclü aktyor") televiziya verilişində çıxışı, İTV 2012-ci il.

Video fraqmentlər

Elçinin Siyavuş Aslana həsr olunmuş "Zirvədəklilər" ("Komizmin dramatizmi") televiziya verilişində çıxışı, İTV 2012-ci il.

Video fraqmentlər

"Zirvə yolunun xoşbəxt adamı" televiziya verilişi, Mədəniyyət kanalı, 2013-cü il

Video fraqmentlər

"Tanımadığımız tanışlar" televiziya verilişi, ATV, 2013-cü il

Video fraqmentlər

"Elçin – yaşayıram el üçün" (Elçinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş televiziya verilişi), İTV, 2013-cü il.

Video fraqmentlər

 

 

"Baladadaşın ilk məhhəbəti" (Son otuz iki ilin hekayələri)

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2000.- 480 s. Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı.