ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Teatr və kino musiqisi  

 

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Ah, Paris, Paris!" 11 noyabr 1997. I Hissə
Qurluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Ah, Paris, Paris!" 11 noyabr 1997. II Hissə
Qurluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Mənim ərim dəlidir" ("Diaqnoz "D..."). I Hissə 16 oktyabr 1999.
Quruluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Mənim ərim dəlidir" ("Diaqnoz "D..."). II Hissə 16 oktyabr 1999.
Quruluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Mənim sevimli dəlim" ("Dəlixanadan dəli qaçıb") I Hissə. 23 may 1998.
Qurluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Mənim sevimli dəlim" ("Dəlixanadan dəli qaçıb") II Hissə. 23 may 1998.
Qurluşçu rejissor: Azərpaşa Nemətov.
Musiqi tərtibatçısı: Vladimir Neverov.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Poçt şöbəsində xəyal". I Hissə. 23 fevral 2001.
Quruluşçu rejissor: Mehriban Ələkbərzadə.
Bəstəkar: Səyavuş Kərimi.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Poçt şöbəsində xəyal". II Hissə. 23 fevral 2001.
Quruluşçu rejissor: Mehriban Ələkbərzadə.
Bəstəkar: Səyavuş Kərimi.

Tamaşa musiqisi.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı.
"Qatil". 26 sentyabr 2003.
Quruluşçu rejissor: Mehriban Ələkbərzadə.
Bəstəkar: Aygün Səmədzadə.

Kino musiqisi.
"Sevgi mahnısı"
. "Ömrün səhifələri" filmindən (1974).
"Baladadaşın ilk məhəbbəti".
Quruluşçu rejissor: Fikrət Əliyev
Bəstəkar: Emin Sabitoğlu

 

"Baladadaşın ilk məhhəbəti" (Son otuz iki ilin hekayələri)

Elçin; bədii red. İ.İsmayılov.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2000.- 480 s. Kitаbın içindəkilər: Sarı pencək; Qаtаr. Pikаssо. Lаtur. 1968; Bеş qəpiklik mоtоsikl; Zirеһ; Qırmızı аyı bаlаsı; İki çаl pаpаğın və bir qаrа kеpkаnın nаğılı.