ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Televiziya tamaşaları  

 

 

Elçin "Dəyişmə" (televiziya tamaşası)

Quruluşçu rejissor: Oruc Qurbanov
Televiziya rejissoru: Akif Salamov
Quruluşçu rəssam: İbrahim İbrahimov
Musiqi tərtibatçısı: Fərid Axundov

Video fraqmentlər

 

Elçin "Mən sənin dayınam" (televiziya tamaşası, 2001)

Quruluşçu rejissor: Məhərrəm Bədirzadə
Quruluşçu operator: İzzət Əzizov
Rəssam: Rəfael Əlizadə
Bəstəkar: Elza Seyidcahan
Musiqi tərtibatçısı: İsmayıl Dadaşov

Video fraqmentlər

 

 

 

"Tənqid və ədəbiyyаtımızın prоblеmləri"

[mоnоqrаfiyа və məqаlələr] Elçin; red. və ön sözün müəl. K.Talıbzadə; rəs.А.Məmmədоv.- Bakı: Yаzıçı, 1981.- 364 s. Kitаbın içindəkilər: Kаmаl Tаlıbzаdə. Tənqid və jаnrlаrın tаlеyi (ön söz); Məqаlələr: Müаsir tənqidimiz; Vəziyyət və vəzifələr; Pое