ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Tərcümələr  

 

Yalniz həqiqət

 

 

"Ağ dəvə"

[roman] /Elçin; red. Dilsuz.- Bakı: Cinar-Cap, 2003.- 238 s.